เนติบัณฑิตยสภา ,natilawyer,เริ่มเรียนเนติบัณฑิต mp3เนติบัณฑิต,ไฟล์เสียงเนติบัณฑิต, เทปคำบรรยายเนติบัณฑิต ,เตรียมสอบเนติบัณฑิต แพ่ง -อาญา สรุปเนื้อหาแพ่ง ,สรุปเนื้อหาอาญา เก็งก่อนสอบแพ่ง เก็งก่อนสอบอาญา ครบรวมกฎหมายพิเศษ กฎหมายสมัย 1/72 ประเด็นสำคัญ ฎีกาที่น่าสนใจ อัพเดทฎีกาใหม่ล่าสุด https://www.facebook.com/natilawyer63

natilawyer,เนติบัณฑิต เริ่มเรียนเนติบัณฑิต ไฟล์เสียง mp3 คำบรรยายเนติบัณฑิต ,เตรียมสอบเนติบัณฑิต วิ.แพ่ง -วิ.อาญา สมัย 2/72 ติดต่อทางเฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/natilawyer63 's Archiver

เปิดรับจัดทำMP3เนติบัณฑิต แพ่ง- อาญา สมัย 1/73

วิ.แพ่ง ภาคปกติ ภาคค่ำ และภาคทบทวน สมัย 2/72

วิ.อาญา ภาคปกติ ภาคค่ำ และภาคทบทวน สมัย 2/72

อาญา ภาคปกติ ภาคค่ำ และภาคทบทวน สมัย 1/72

แพ่ง ภาคปกติ ภาคค่ำ และภาคทบทวน สมัย 1/72

วิ.อาญา ภาคปกติ ภาคค่ำ และภาคทบทวน สมัย 2/71

วิ.แพ่ง ภาคปกติ ภาคค่ำ และภาคทบทวน สมัย 2/71


Powered by Discuz! Archiver 7.2  © 2001-2009 Comsenz Inc.
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)